Dział Obsługi Klienta Detalicznego:
tel.kom.+48 502 274 647
tel.+48(25) 685 71 25

Dział Obsługi Klienta Hurtowego:
tel.kom.+48 517 433 329
tel.+48(25) 681 41 51

Dział Obsługi Eksportu:
tel.+48(25) 685 71 25

ORIMED
ul. Króla Zygmunta Augusta 9
08-445 Osieck, Polska
ori-vet@orimed.pl

Formularz kontaktowy

GWARANCJA JAKOŚCITERMINOWOŚĆ WYSYŁKI

DARMOWA DOSTAWA DLA ZAMÓWIEŃ >290ZŁ

Polityka prywatności

Polityka prywatności obowiązująca od 25.05.2018.

Zachowanie poufności danych jest dla firmy Orimed niezwykle ważne i chcemy, aby każdy nasz Klient wiedział, w jaki sposób je przetwarzamy. Dlatego sporządziliśmy Politykę prywatności, która opisuje sposób ochrony i przetwarzania Państwa danych osobowych.

 

Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych?

Przekazywane nam dane osobowe są kontrolowane przez firmę Orimed Martyna Jakubiak zwaną dalej ORIMED, która jest Administratorem Państwa danych osobowych.

 

Orimed Martyna Jakubiak

ul. Króla Zygmunta Augusta 9 

08-445 Osieck

NIP: 5322103530

REGON: 524582203

 

Gdzie Państwa dane są przechowywane?

Posiadane dane osobowe przechowujemy na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (dalej jako „EOG”). Każda operacja przesyłania danych osobowych jest wykonywana zgodnie z obowiązującym prawem. Nie będziemy przekazywali Państwa danych osobowych do Państw Trzecich, a więc państw leżących poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

 

Kto ma dostęp do Państwa danych?

Państwa dane są dostępne w firmie ORIMED, a także mogą być udostępniane podmiotom zewnętrznym świadczącym na rzecz firmy ORIMED usługi wspierające jej działalność, w tym usługi informatyczne, księgowe, transportowe, prawne lub audytorskie. Państwa dane osobowe mogą być także w oparciu o Państwa odrębną i wyraźną zgodę przekazane innym podmiotom działającym pod marką ORIMED na terenie Polski, jeżeli zdecydujecie się Państwo na korzystanie z ich usług. Nigdy nie przekazujemy Państwa danych, nie sprzedajemy ich ani nie wymieniamy się nimi w celach marketingowych z podmiotami ORIMED. Dane przekazywane podmiotom zewnętrznym są używane tylko i wyłącznie do świadczenia Państwu naszych usług. 

W przypadku kontroli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Państwa dane mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

W przypadku naruszenia Regulaminu naszego serwisu, naruszenia prawa lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić Państwa dane organom wymiaru sprawiedliwości.

 

Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych?

Od 25 maja 2018 r. ma zastosowanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO).    

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celach związanych z realizacją usługi, którą Państwo zamówiliście lub zamierzacie zamówić. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) oraz c), a także zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych co oznacza, że przetwarzanie takie jest niezbędne do:

    a) wykonania umowy, której stronami jesteście Państwo i firma ORIMED,

    b) podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy, o jakiej mowa w lit. a) lub 

    c) do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na firmie ORIMED.

 

Jak zbieramy Państwa dane osobowe?

Państwa dane są zbierane:

    a) automatycznie - dane dotyczące Państwa wizyty na naszej stronie internetowej są automatycznie zbierane, np. Państwa adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp.,

    b) gdy Państwo kontaktujecie się z nami - gdy kontaktujecie się z nami za pomocą strony internetowej, telefonu, poczty email, itp. przekazujecie nam swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres email, itp.

 

W jaki sposób wykorzystujemy Państwa dane?

Jeżeli zapisaliście się Państwo na nasz Newsletter lub w inny sposób wyraziliście zgodę na jego otrzymywanie, wykorzystamy Państwa dane w celu jego wysyłki. Pytanie o zgodę na otrzymywanie Newslettera następuje podczas rejestracji. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach lub do personalizacji zawartości naszych stron internetowych. Dane te są zbierane automatycznie o każdym użytkowniku. Przede wszystkim jednak dane osobowe zbierane są w celu realizacji świadczonych przez nas usług, które Państwo zamawiacie lub zamierzacie zamówić.

 

Jakie macie Państwo prawa?

 

Prawo dostępu do danych:

W każdej chwili macie Państwo prawo zażądać informacji o tym, które Państwa dane osobowe przechowujemy. Aby to zrobić, prosimy o kontakt z firmą ORIMED.

 

Prawo do przenoszenia:

Gdy firma ORIMED przetwarza Państwa dane osobowe w sposób zautomatyzowany, na podstawie Państwa zgody lub zawartej umowy, macie Państwo prawo otrzymać kopię swoich danych w możliwym do odczytania formacie. Dotyczy to wyłącznie danych osobowych, które zostały nam przekazane.

 

Prawo do poprawiania danych: 

Macie Państwo prawo zażądać poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są one niepoprawne, a także do uzupełnienia niekompletnych danych kontaktując się z firmą ORIMED.

 

Prawo do usunięcia danych:

Macie Państwo prawo w każdej chwili usunąć jakiekolwiek dane przetwarzane przez firmę ORIMED, z wyjątkiem następujących sytuacji:

- macie Państwo niezakończone postępowanie z firmą ORIMED,

- macie Państwo otwarte zamówienie, które nie zostało jeszcze zrealizowane lub zostało zrealizowane tylko częściowo,

- macie Państwo nieuregulowany dług wobec firmy ORIMED, niezależnie od metody płatności,

- Państwa dług został sprzedany firmie zewnętrznej w ciągu ostatnich trzech lat,

- dokonaliście Państwo zakupów jakichkolwiek towarów bądź usług - wtedy zachowamy Państwa dane osobowe dotyczące transakcji w celach księgowych.

 

Prawo do ograniczenia:

Macie Państwo prawo zażądać, aby firma ORIMED ograniczyła przetwarzanie Państwa danych osobowych.

 

Jak możecie Państwo korzystać ze swoich praw?

Wyznaczyliśmy osobę, która będzie odpowiadać na pytania dotyczące powyższych kwestii. Aby się z nią skontaktować, prosimy o kontakt na adres: iod@orimed.pl

 

Czy musicie Państwo podać swoje dane?

Podanie nam Państwa danych osobowych jest w pełni dobrowolne, przy czym jest niezbędne do skorzystania z naszych usług.

 

Zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Państwa żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację.

Profilowanie danych osobowych przez firmę ORIMED polega na przetwarzaniu Państwa danych (również w sposób zautomatyzowany) poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 

Czas przetwarzania danych

Będziemy przetwarzali Państwa dane do czasu realizacji usługi, a także po jej realizacji przez okres pozwalających firmie ORIMED na dochodzenie lub obronę przed roszczeniami z tytułu korzystania z naszych usług, do czasu ich przedawnienia oraz do czasu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów podatkowych i rachunkowych.

 

W jaki sposób będziemy się z Państwem kontaktować?

Jeżeli skorzystaliście Państwo z naszych usług, możecie otrzymać od nas e-maile dotyczące naszych usług. Możemy również kontaktować się z Państwem telefonicznie, jeżeli zaistnieje konieczność wyjaśnienia niektórych kwestii związanych z naszymi usługami.

 

W jaki sposób zabezpieczamy Państwa dane osobowe?

Komunikacja między Państwa komputerem, a serwerem (gdy zbieramy Państwa dane osobowe) jest zaszyfrowana. Wszyscy pracownicy sklepu zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania danych osobowych.

 

Prawo zgłoszenia skargi w organie nadzorczym:

Jeśli uważacie Państwo, że firma ORIMED przetwarza Państwa dane osobowe w niewłaściwy sposób, prosimy o kontakt z nami. Macie też Państwo prawo zgłosić skargę w organie nadzorczym, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Uaktualnienia naszej Polityki prywatności:

W przyszłości może zajść konieczność aktualizacji Polityki prywatności. Jej najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na naszej stronie. Będziemy informować o każdej zmianie treści Polityki prywatności, na przykład o zmianach dotyczących celu, w jakim korzystamy z Państwa danych osobowych, tożsamości Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub Państwa praw.


Akceptuję

Strona korzysta z plików cookie