Dział Obsługi Klienta Detalicznego:
tel.kom.+48 502 274 647
tel.+48(25) 685 71 25

Dział Obsługi Klienta Hurtowego:
tel.kom.+48 517 433 329
tel.+48(25) 681 41 51

Dział Obsługi Eksportu:
tel.+48(25) 685 71 25

ORIMED
ul. Króla Zygmunta Augusta 9
08-445 Osieck, Polska
ori-vet@orimed.pl

Formularz kontaktowy

GWARANCJA JAKOŚCITERMINOWOŚĆ WYSYŁKI

DARMOWA DOSTAWA DLA ZAMÓWIEŃ >290ZŁ

Zasady sterylizacji

ZASADY POSTĘPOWANIA Z NARZĘDZIAMI ZE STALI NIERDZEWNEJ

 

Wszystkie narzędzia przedstawione na stronie www.orimed.pl i w katalogu, wykonano ze stali o właściwościach spełniających ich zróżnicowane wymogi (np. dłutowanie, cięcie, zaciskanie). Mimo iż, w procesie wytwarzania zastosowano zabiegi mające na celu zapewnienie odporności na korozję, to jednak trwałość narzędzi zależy od prawidłowego użytkowania i konserwacji.

 

UWAGA!
Narzędzia fabrycznie nowe, po wyjęciu z opakowania, w celu usunięcia środka konserwującego -parafiny, przed pierwszą sterylizacją należy dokładnie umyć w ciepłej wodzie z dodatkiem preparatów stosowanych w medycynie oraz dokładnie wysuszyć (wytrzeć). Usunięcie środka konserwującego poprzez dokładne umycie i staranne wysuszenie pozwoli uniknąć wystąpienia na narzędziach przebarwień. Sterylizację przeprowadzić bezpośrednio przed użyciem.

 

Czyszczenie, płukanie i mycie:

Narzędzia dostarczane są w stanie niejałowym. Narzędzia fabrycznie nowe przed pierwszą sterylizacją, po wyjęciu z opakowania, w celu usunięcia środka konserwującego - parafiny należy dokładnie umyć w ciepłej wodzie z dodatkiem preparatów stosowanych w medycynie oraz dokładnie wysuszyć (wytrzeć). Sterylizację przeprowadzić bezpośrednio przed użyciem. Natychmiast po użyciu narzędzie umieścić w wodnym roztworze płynów dezynfekujących a następnie umyć w ciepłej wodzie ręcznie za pomocą plastikowej szczoteczki lub maszynowo z zastosowaniem ultradźwięków. Nie używać szczotek ani myjek drucianych. Mycie powinno usunąć całą krew, tkanki, osady i płyny. Zaleca się używać do mycia i dezynfekcji preparatów dopuszczonych do stosowania w medycynie, zawierających dodatkowo środki hamujące korozję. Wielogodzinne pozostawianie narzędzi w płynach dezynfekujących lub wodzie może doprowadzić do wystąpienia przebarwień i korozji. Po umyciu i płukaniu narzędzia dokładnie wysuszyć. Pakietowanie mokrych narzędzi może doprowadzić do wystąpienia korozji i przebarwień. Narzędzia, które składają się z kilku elementów, należy do mycia i suszenia rozmontować. Zawiasy narzędzi po każdym myciu i wysuszeniu, ale przed sterylizacją, posmarować olejem na bazie parafiny. Nie dopuszczać do silnego zabrudzenia narzędzi. Zwraca się uwagę, że narzędzie pozostawione w fizjologicznym roztworze soli kuchennej prowadzi do korozji wżerowej.

 

Sterylizacja:

Odpowiednio przygotowane narzędzia poddać - zgodnie z procedurami i instrukcjami - procesowi sterylizacji. Należy ściśle przestrzegać zasad użytkowania wszystkich urządzeń do mycia, dezynfekcji i sterylizacji, przestrzegać temperatury i czasu działania. Narzędzia zawsze sterylizować w pozycji otwartej.

Należy pamiętać, że sterylizacja nie zastępuje czyszczenia.

 

Przechowywanie:

Narzędzia po dokładnym umyciu i wysuszeniu powinny być przechowywane w temperaturze 5-30o C i wilgotności względnej nie większej niż 70%. Każdorazowo przed użyciem narzędzie skontrolować - winno być ono sprawne, bez toksycznych związków jako pozostałości dezynfekcji i sterylizacji oraz bez uszkodzeń struktury materiału (pęknięcia, zgięcia, odłamania, złuszczenia).

 

Ostrzeżenia:

Nie przestrzeganie powyższych zasad wydatnie obniża trwałość narzędzia i skraca czas jego użytkowania.

WYRÓB NIEJAŁOWY - STERYLIZOWAĆ BEZPOŚREDNIO PRZED UŻYCIEM.

 

Dodatkowe informacje:

1. Przeznaczenie.

Narzędzia projektowane są w określonym celu i powinny być używane zgodnie z przeznaczeniem. Nawet najmocniejsze narzędzie może zostać uszkodzone, gdy jest niewłaściwie użytkowane. Wykorzystywanie narzędzi w celach lub w sposób inny niż wynikający z nazwy i przeznaczenia, powoduje zwykle ich uszkodzenie lub defekt mogący doprowadzić do poważnych obrażeń lub śmierci pacjenta. Takie użytkowanie narzędzi powoduje unieważnienie gwarancji udzielanej przez wytwórcę.

2. Czyszczenie ultradźwiękowe.

Szczególnie poleca się mycie ultradźwiękami jako najbardziej skuteczne i wydajne. Aby zwiększyć skuteczność mycia narzędzi należy przed umieszczeniem ich w myjce ultradźwiękowej wstępnie oczyścić ze wszystkich pozostałości. Ponadto zaleca się przestrzeganie następujących zasad:

- nie myć w tym samym cyklu narzędzi wykonanych ze stali nierdzewnych i stali węglowych pokrytych powłoką galwaniczną,

- wszystkie narzędzia wkładać do myjki w stanie jak najbardziej rozłożonym, tak by zapadki i zamki były dostępne,

- unikać piętrzenia narzędzi jedno na drugim przy ich załadunku,

- po zakończeniu mycia narzędzia wyjąć i dokładnie wypłukać,

- po zakończeniu płukania natychmiast osuszyć i pozwolić im całkowicie wyschnąć na powietrzu,

- wszystkie ruchome elementy nasmarować.

UWAGA: po czyszczeniu ultradźwiękami narzędzia należy starannie przejrzeć pod kątem ewentualnego obluzowania się ich części np. luźne śruby.

3. Ręczne czyszczenie i moczenie.

W przypadku braku myjki ultradźwiękowej, narzędzia należy starannie wyczyścić, zwracając szczególną uwagę na trudno dostępne obszary: ząbki, zawiasy, zamki itp. Należy używać szczotek nylonowych oraz ciepłych roztworów czyszczących przygotowanych wg instrukcji producenta. Jeżeli narzędzia miały kontakt z krwią, tkanką, solą fizjologiczną lub innymi substancjami obcymi, należy je opłukać w ciepłej wodzie zanim substancje te zaschną na narzędziach. Po przepłukaniu narzędzia zanurzamy w roztworze czyszczącym i odkażającym. Najlepsze efekty gwarantuje czyszczenie i płukanie natychmiast po każdorazowym użyciu. Zwłoka w oczyszczeniu narzędzi może spowodować przywieranie cząstek materii lub zasychanie wydzielin, które mogą stać się oporne na czyszczenie i w przyszłości utrudniać lub nawet uniemożliwić sterylizację. Ponieważ wiele związków i substancji chemicznych działa na stal nierdzewną silnie korodująco, narzędzia po użyciu należy niezwłocznie opłukać i wysuszyć, by nie narazić ich działanie jakichkolwiek potencjalnie szkodliwych substancji.

4. Sprawdzanie.

Przed każdym użyciem narzędzie należy sprawdzić i przetestować. Widoczne uszkodzenia, powstałe pęknięcia, zdeformowane komponenty lub tępe ostrza oznaczają, że narzędzie wymaga naprawy i nie wolno go stosować. Najlepiej przeglądać narzędzia bezpośrednio po wyczyszczeniu i nasmarowaniu. Przy sprawdzaniu należy starannie obejrzeć powierzchnie szukając śladów odbarwień, pęknięć lub innych nieregularności. Najczęstszymi przyczynami odbarwień i rdzewienia są: niewłaściwe czyszczenie, jednoczesna sterylizacja narzędzi wykonanych ze stali nierdzewnej i narzędzi ze stali węglowej pokrytych powłoką galwaniczną (chromowanych, niklowanych), zanieczyszczenie wody, nieodpowiednie lub niewłaściwe przygotowanie i stosowanie niewłaściwych środków czyszczących, dezynfekujących lub konserwujących, nie przestrzeganie procedur operacyjnych czyszczenia i sterylizacji. Nie należy używać narzędzi uszkodzonych. Serwis i naprawy należy powierzyć wyłącznie fachowcom. Nigdy nie należy naprawiać narzędzi samodzielnie.

5. Smarowanie.

Po wyczyszczeniu, a przed sterylizacją w autoklawie należy nasmarować wszystkie ruchome części narzędzia. Jeżeli narzędzie ma być sterylizowane parą zaleca się stosowanie autoryzowanego smaru rozpuszczalnego w wodzie.

Smarowanie i sterylizacja w autoklawie.

Przed umieszczeniem narzędzi w autoklawie wszystkie muszą być odpowiednio oczyszczone. Ich ruchome elementy, takie jak zamki czy zawiasy należy dobrze nasmarować. Nie wolno stosować żadnych olejów przemysłowych. Narzędzia zawsze sterylizować w pozycji otwartej. Zaleca się, zawinięcie narzędzi w tkaninę, a następnie umieszczenie ich w pojemniku lub położenie tkaniny na dnie pojemnika by wchłaniała wilgoć. Tkanina powinna być obojętna (pH=7) i nie może posiadać żadnych pozostałości detergentów. Przed użyciem należy pozostawić narzędzia, aby swobodnie ostygły do temperatury pokojowej.

Należy przestrzegać instrukcji producenta sprzętu do sterylizacji w zakresie obsługi i załadunku autoklawu parowego. Para musi mieć bezpośredni dostęp do wszystkich powierzchni sterylizowanych narzędzi, z uwzględnieniem powierzchni wewnętrznych, kanałów itp.


Uwaga:

Praca z piaskarką bardzo uszkadza powierzchnię szkła (lusterko) poprzez pozostawienie trwałych zarysowań i matowienie szkła.


Akceptuję

Strona korzysta z plików cookie